Weerbaarheidstraining

 • Weerbaarheid is het vermogen om op te komen voor jezelf. Het betekent dat je in alledaagse situaties je wensen kunt aangeven en je grenzen kunt stellen, waarbij je respectvol omgaat met de grenzen van een ander. Weerbaar zijn betekent dat je je grenzen kunt stellen, wanneer een ander die overschrijdt. Met woorden, houding en lichaamstaal en zo nodig ook door je fysiek te verdedigen. Weerbaarheid is niet iets wat je bent of niet bent, het is een proces van steeds beter je eigen grenzen leren kennen en deze duidelijk kunnen aangeven.
 • Wat leer je in een weerbaarheidscursus
  – Stabiel overkomen: rustig praten waarbij je iemand aankijkt en stevig staat
  – Leren vragen te stellen als je iets wilt van een ander of hulp nodig hebt.
  – Leren zeggen wanneer je iets niet leuk vindt of juist wel.
  – Gevoelens van anderen leren begrijpen en daarop reageren
  – Leren ontspannen en rustig worden wanneer het anders gaat dan verwacht
  – Positief leren denken
  – Leren reageren op nee van een ander.
 • We starten met een kennismakingsgesprek
 • We maken als groep onderlinge privacy-afspraken
 • We delen geen persoonlijke zaken buiten de weerbaarheidstraining
 • Trek je sportkleding aan
 • Bij de weerbaarheidstraining is er fysiek contact
 • Weerbaarheidscursus duurt 8 weken.

Als een kind niet kan leren door de manier waarop wij lesgeven ...

misschien zouden we dan les moeten gaan geven op een manier waardoor het kind leert.